Nieuws vanuit de Dorpsraad.

 

Uitnodiging

 

Het bestuur van Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. wenst u prettige kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2018.

 

                 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op  donderdag 11 januari 2018 vanaf 19.30 uur in dorpshuis

 

’t Zuudènde te Kerkwerve.

 

Voor een vrolijke noot wordt gezorgd…

Graag tot 11 januari!

 

 

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering  van Dorpsraad Kerkwerve e.o.

op donderdag 21 april 2016 in het Dorpshuis ’t Zuudènde. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. opening.

2. mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen openbare vergadering 18 november 2015.

5. Jaarverslag.

6. Financieel verslag penningmeester.

7a.Verslag kascontrolecommissie.

  b. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.

8. Verkiezing bestuur:

Mevrouw Saskia Breen en de heer Wim van Embden zijn afgetreden. Aspirant bestuurslid mevrouw Miranda Vermeeren is verkiesbaar. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich telefonisch (06-46223863) of per e-mail (info@dorpsraad-kerkwerve.nl) bij de secretaris aanmelden.

9. Rondvraag.

10. Sluiting officiële gedeelte van de vergadering.

Programma na de pauze.

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wanneer u zich wilt aanmelden en/of voor meer informatie kunt u terecht via telefoon 06-40023763 of per e-mail (info@dorpsraad-kerkwerve.nl)

 

www.dorpsraad-kerkwerve.nl

info@dorpsraad-kerkwerve.nl