Nieuws vanuit de Dorpsraad.

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering  van Dorpsraad Kerkwerve e.o.

op donderdag 21 april 2016 in het Dorpshuis ’t Zuudènde. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. opening.

2. mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Notulen openbare vergadering 18 november 2015.

5. Jaarverslag.

6. Financieel verslag penningmeester.

7a.Verslag kascontrolecommissie.

  b. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.

8. Verkiezing bestuur:

Mevrouw Saskia Breen en de heer Wim van Embden zijn afgetreden. Aspirant bestuurslid mevrouw Miranda Vermeeren is verkiesbaar. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich telefonisch (06-46223863) of per e-mail (info@dorpsraad-kerkwerve.nl) bij de secretaris aanmelden.

9. Rondvraag.

10. Sluiting officiële gedeelte van de vergadering.

Programma na de pauze.

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wanneer u zich wilt aanmelden en/of voor meer informatie kunt u terecht via telefoon 06-40023763 of per e-mail (info@dorpsraad-kerkwerve.nl)

 

www.dorpsraad-kerkwerve.nl

info@dorpsraad-kerkwerve.nl