Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > Nieuws vanuit de Dorpsraad.

Nieuws vanuit de Dorpsraad.

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in dorpshuis ´t Zuudènde te Kerkwerve m.m.v. Endrik en Jannekee. zaal open vanaf 19.15 uur

 

                                  

 

                  Het bestuur van Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.

 

 

 Uitnodiging voor de Openbare Vergadering van Dorpsraad Kerkwerve e.o.

op dinsdag 17 april 2018 in het Dorpshuis ’t Zuudènde.

Aanvang 19.30 uur.  Zaal open vanaf 19.15 uur.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. mededelingen
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen openbare vergadering 13 april 2017
 5. Jaarverslag.
 6. Financieel verslag penningmeester.
 7. a.Verslag kascontrolecommissie. b. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie.
 8. Verkiezing bestuur: Wij nemen afscheid van Ina van Kan, Marianne van IJperen, Harry Dragt en Piet Swildens.  Aspirant bestuurslid Karin Lere is verkiesbaar.         Aspirant bestuurslid tevens penningmeester Jos Schlicher is verkiesbaar.                                                                    Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich telefonisch (06-)45989922 of per e-mail (Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com) bij de secretaris aanmelden.
 9. Spreker: Wijkagent Freek Hullekes.
 10. Presentatie over diverse maquettes/ideeën buitenspeel -voorzieningen voor alle inwoners van Kerkwerve e.o.     Opmerkingen, ideeën en hulp zijn van harte welkom!
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting officiële gedeelte van de vergadering.

 Programma na de pauze: “schatten van het strand”
Iedereen loopt wel eens over het strand, lekker met de wind in je haren en het geluid van de golven, het geknisper van schelpen onder je schoenen.
Maar wist u dat tussen die schelpen allemaal schatten verborgen liggen?
Hester Loeff, amateur paleontoloog, neemt u mee op zoektocht naar al die verborgen schatten."

 

 

Uitnodiging

 

Het bestuur van Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o. wenst u prettige kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2018.

 

                 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op  donderdag 11 januari 2018 vanaf 19.30 uur in dorpshuis

 

’t Zuudènde te Kerkwerve.

 

Voor een vrolijke noot wordt gezorgd…

Graag tot 11 januari!

 

 

 • Hulpkring Kerkwerve
 • Wat houdt de hulpdienst in?

  De Hulpkring bestaat uit een groep vrijwilligers die een deel van hun tijd beschikbaar stelt om dorpsgenoten te helpen die tengevolge van een ziekte, handicap of leeftijd niet alles meer zelf kunnen doen.

  Voorbeelden hiervan zijn: kleine klusjes opknappen, meehelpen boodschappen doen, kleinschalig tuinonderhoud, begeleiding naar specialist of huisarts.

  Vrijwilligers gezocht

  Omdat wij aan alle inwoners van Kerkwerve e.o. diverse soorten hulp willen aanbieden zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun dorpsgenoten.   Nadat u zich heeft opgegeven gaan wij met u in gesprek met betrekking tot uw mogelijke inzet als vrijwilliger.

  Hoe werkt de Hulpkring Kerkwerve?

  Wanneer iemand met een hulpvraag naar de Hulpkring belt, wordt deze vraag beoordeeld en er wordt een passende vrijwilliger benaderd.

  Hoe kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

  Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar tel. 06-55803418 (Chr. Kerk) en/of tel. 06-46223863 (Dorpsraad).

 

 

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Beatrixstraat 4, 4321 AP, Kerkwerve      

Email:Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                            Mobiel: 06 40509772

www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

 

Politie Lokaal 0900-8844


Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9
4301 VD Zierikzee
tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is voor News03

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen