Zeeuws Helden Fonds

Het Zeeuws Helden Fonds, een samenwerkingsfonds van de Provincie Zeeland en het Oranje Fonds, stimuleert lokale initiatieven die duurzame sociale verbindingen bevorderen en zo sociale samenhang en participatie versterken. Belangrijke thema’s hierbij zijn informele zorg, de leefbaarheid van kleine kernen, sociaal-economische participatie en toeleiding naar onderwijs en werk. Gedeputeerde Harry van der Maas: “Goede ideeën genoeg in Zeeland, maar het ontbreekt vaak aan geld om ze uit te voeren. Daarom willen we initiatieven van Zeeuwen verder helpen. Mensen enthousiasmeren, initiatieven bij elkaar brengen en ze - waar nodig - een duwtje in de rug geven. Het Zeeuws Helden Fonds stimuleert dat Zeeuwen samen actief zijn en dingen doen voor hun dorp of stad.”