Documenten

 

Aanvraag subsidie 2018

 

Gegevens van de aanvrager

Naam van de instelling

 

 

Naam van de aanvrager

 

 

Functie van de aanvrager

 

 

Correspondentieadres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Postbanknummer/bankrekeningnummer

t.n.v.

 

 

Te verstrekken gegevens

Heeft u vorig jaar van ons subsidie gekregen, zo ja welk bedrag

 

Gaat u subsidie bij derden aanvragen?  Zo ja, waar?

 

Korte inhoud waarvoor de aanvraag bestemd is

 

Graag een specificatie van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Eventueel kunt u een bijlage toevoegen.

 

 

 

Naam:                                               

 

Datum:

 

Handtekening:

 

 

 

 

 

Volledig ingevulde aanvraag voor 1 januari 2018 richten aan:

 

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Vloedstraat 21

4321 AM Kerkwerve