Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > Documenten

Documenten

 

Aanvraag subsidie 2020

 

Gegevens van de aanvrager

Naam van de instelling

 

 

Naam van de aanvrager

 

 

Functie van de aanvrager

 

 

Correspondentieadres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Postbanknummer/bankrekeningnummer

t.n.v.

 

 

Te verstrekken gegevens

Heeft u vorig jaar van ons subsidie gekregen, zo ja welk bedrag

 

Gaat u subsidie bij derden aanvragen?  Zo ja, waar?

 

Korte inhoud waarvoor de aanvraag bestemd is

 

Graag een specificatie van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Eventueel kunt u een bijlage toevoegen.

 

 

 

Naam:                       

                       

 

Datum:

 

 

Handtekening:

 

 

 

Volledig ingevulde aanvraag voor 1 januari 2020 richten aan het secretariaat.

 

 

Voorwaarden omtrent subsidieaanvragen Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 • Het verzoek moet schriftelijk en vooraf worden aangemeld.
 • Het verzoek moet de leefbaarheid van Kerkwerve bevorderen.
 • Het project moet toegankelijk zijn voor de bevolking van Kerkwerve
 • Het verzoek moet worden voorzien van een nauwkeurige omschrijving van de activiteit en een gespecialiseerde begroting van inkomsten en uitgaven.
 • Op achteraf basis wordt er geen subsidie verleend.
 • Het besluit van de Dorpraad wordt schriftelijk medegedeeld door de secretaris van de Dorpsraad.
 • Alle aanvragen na 1 januari en/of aanvragen zonder begroting worden niet behandeld.
 • Als de subsidieaanvraag positief wordt beoordeeld volgt uitbetaling.

In geval van onduidelijkheid zal er gevraagd worden om een schriftelijke of mondelinge toelichting aan het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o. De hoogte van het sponsorbedrag zal per keer worden vastgesteld door het bestuur van de Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Als leidraad geldt:

 • Iedere subsidieaanvraag zal met zorg worden behandeld
 • Een eerder gehonoreerde subsidieaanvraag is geen reden voor honorering van een volgende aanvraag
 • Ieder verzoek wordt apart en los van andere aanvragen beoordeeld
  • Het bestuur van de Dorpsraad kan uitsluitend aanvragen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen in behandeling nemen.
  • Binnen 6 weken na afloop van uw evenement of het subsidiejaar moet u een financieel jaarverslag  indienen, waarin zichtbaar moet zijn waar de subsidie aan is gespendeerd. Subsidiegeld dat niet is uitgegeven, dient te worden terugbetaald aan de Dorpsraad.

Oktober  2019

Submenu

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Vloedstraat 21, 4321 AM, Kerkwerve      

Email: Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 46223863

Website: www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Politie Lokaal 0900-8844

Hulpkring Kerkwerve 06-20317417

Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9, 4301 VD Zierikzee tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen