Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > De Dorpsraad stelt zich voor > Nieuws vanuit de Gemeente Schouwen Duiveland

Nieuws vanuit de Gemeente Schouwen Duiveland

 • Gemeente Schouwen Duiveland

Laan van st. Hilaire 2, 4301SH Zierikzee

tel. 0111-421000

E-mail: gemeente@schouwen-duiveland.nl

Website: www.schouwen-duiveland.nl

 • Maandag 23 januari kennigmakingsavond in het gemeentehuis voor nieuwe inwoners van Schouwen Duiveland.
 • Het programma 19.00 uur Ontvangst met koffie/thee 19.30 uur Welkomstwoord door de burgemeester, Gerard Rabelink 19.40 uur Korte kennismakingsfilmpjes en gelegenheid tot het stellen                    van vragen aan het college 20.30 uur Hapje en drankje 21.00 uur - Gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met het      college van BenW         -  Een indruk van de gemeentelijke organisatie  -  Informatiemarkt         -  Fotoquiz 22.00 uur Einde
 • Hierbij willen wij u informeren dat het college heeft besloten om de ANWB bewegwijzering van wandel- en fietsroutes binnenkort weg te halen.

  De reden hiervan is de verandering in de recreatieve bewegwijzering van de laatste jaren.

  We hebben nu het fietsknooppuntensysteem en ook het wandelroutenetwerk. De ANWB routes zijn opgenomen in deze netwerken waardoor aparte bewegwijzering van de ANWB routes overbodig is geworden.

  Om meer orde te scheppen in de wirwar van routes heeft het college daarom besloten om de verouderde ANWB bewegwijzering weg te halen.

 •   Met elkaar in gesprek over…   
  De gemeente wil graag meer in gesprek met inwoners over hun ervaringen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onlangs heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari 2015 werken we op een andere manier en we wilden weten hoe cliënten deze werkwijze ervaren. De resultaten van dit onderzoek waren positief, ook waren er enkele verbeterpunten.  
  Huishoudelijk hulp kan een belangrijke voorwaarde zijn om langer zelfstandig te wonen.  De overheid wil dat ouderen en mensen met beperking zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen huis, met hulp van anderen. Ook geven veel mensen zelf aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan moet ondersteuning zoals huishoudelijke hulp wel goed geregeld kunnen worden. Graag horen we van u hoe u dat regelt of gaat regelen.  
  Hoe doet u dat? Regelt u het zelf met familie en bekenden? Heeft u zelf huishoudelijke hulp geregeld? En hoe heeft u dit gedaan? Bent u mantelzorger en helpt u iemand met huishoudelijke hulp? Maakt u zich wel eens zorgen over hoe u zelfstandig kunt blijven wonen? Wat verwacht u van de gemeente in dit opzicht?  
  Graag gaan wij in gesprek met inwoners die willen praten over manieren om de zelfredzaamheid bij langer zelfstandig wonen te vergoten. We hopen op waardevolle input waarmee we verder kunnen.  
  Voorafgaand aan de gesprekken wordt een korte toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze rondom huishoudelijke hulp. Vervolgens staan we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden stil bij de veranderingen in de zorg en hoe we onze zelfredzaamheden kunnen vergroten. Daarna gaan de aanwezigen in kleine groepen in gesprek aan de hand van een aantal vragen. De inzichten van de avond wil de gemeente gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw beleid over langer zelfstandig wonen.

Een goed idee? De gemeente betaalt mee!
Innovatiesubsidie sociaal domein
De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat iedereen de kans krijgt zijn of haar leven zelf in te richten. Inwoners en organisaties hebben vaak goede, creatieve ideeën over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen wat makkelijker en leuker kunnen maken. Samen met anderen zetten ze activiteiten op om ouderen en mensen in hun dorp of wijk die hulp nodig hebben te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan buurthulp, samen aan tafel of een app voor het vinden van een maatje. Met dit soort initiatieven kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en hebben mensen met een beperking minder professionele hulp nodig.
We willen graag we dat inwoners elkaar opzoeken en helpen als dat nodig is, zodat buren niet vereenzamen en niemand er alleen voor hoeft te staan. We willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het dorp of de buurt, zodat het voor alle inwoners, jong en oud, leuk en leefbaar blijft. Samen voor elkaar!
Om te stimuleren dat mensen met deze goede ideeën deze kunnen omzetten in daden geeft de gemeente subsidie. Inwoners, bedrijven of organisaties met een goed idee op het gebied van zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag waarmee ze hun idee waar kunnen maken. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?  U werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk of u bent een particulier;  u heeft een vernieuwend idee voor een product of dienst op het gebied van zorg of ondersteuning;
 met uw idee is minder dure zorg of ondersteuning nodig;
 u heeft onvoldoende middelen om het idee zelf te realiseren;
 u heeft ook gezocht naar andere vormen van financiering zoals crowdfunding, sponsoring of andere subsidies;
 u heeft een goed onderbouwd projectplan en bent bereid dit mondeling toe te lichten.
Alle voorwaarden zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl/inwoner.
Hier vindt u ook een aanvraagformulier.
Hoe ziet een goed idee eruit? Belangrijk is dat het idee er voor zorgt dat iedereen mee kan doen. Het idee is vernieuwend en zorgt ervoor dat mensen in staat zijn het heft in eigen hand te (blijven) nemen, ondanks een beperking, hoge leeftijd of problemen. Ook ideeën die voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden komen in aanmerking. Het doel: door het goede idee hoeft minder gebruik gemaakt te worden van professionele zorg, zoals thuiszorg of jeugdhulp. Met andere woorden; uw goede idee zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en zich weer betrokken voelen bij hun dorp of buurt.
Inmiddels zijn er al op veel plekken goede ideeën ontstaan. Kijk voor inspirerende voorbeelden eens op: http://www.stichtingclip.nl/volkstuin/ http://www.oranjefonds.nl/projectenlijst
Een goed idee: iedereen doet mee!!

 

 

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Beatrixstraat 4, 4321 AP, Kerkwerve      

E-mail:Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 45989922

www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Secretariaat mobiel:
06 45989922

Politie Lokaal 0900-8844


Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9
4301 VD Zierikzee
tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De Winter High Tea was gezellig en lekker. Wij mochten zo'n 49 inwoners verwelkomen!
 • De Nieuwjaarsreceptie afgelopen donderdag 11 januari was gemoedelijk en gezellig. Ina van Kan, de vorige beheerster van het Dorpshuis was aanwezig maar ook mochten we kennismaken met de nieuwe beheertster: Marianne van Mourik. Nogmaals vanaf deze plaats willen wij de heer Wim Bakchuys bedanken voor zijn 'vrolijke noot'. En...voortaan zeggen we tegen elkaar: de groete (met dank aan het ingezonden stuk van Floor in de Nieuwswerve)
 • De eerste datum voor herhalen van reanimatiecursus is bekend: 5 februari. Wegens het aantal aanmeldingen komt er nog een avond. Wordt z.s.m. bekend gemaakt. Geen mail ontvangen maar wel interesse? stuur een mailtje naar zuidgeest@zeelandnet.nl
 • De dorpsraad heeft is telefonisch weer te bereiken. Ons nieuwe nummer is 06-45989922
 • Weer zo'n mooi initiatief van dorpsbewoners: ophalen van zwerfafval. Deze keer zal het zijn op zaterdag 14 april om 13.00 uur. Verzamelen bij Jopie en Adrie Kouwenberg, Vloedstraat 31. U kunt zich opgeven bij bovengenoemden tel. 0111-415686 of mailen via bevelander@zeelandnet.nl of Diana de Bil, mailadres diaan@zeelandnet.nl
 • spullen voor de rommelmarkt van de PKN kerk kan worden ingeleverd in 't Kerkerf bij de PKN kerk op iedere 1e vrijdagavond in een nieuwe maand. van 19.00 uur tot 20.30 uur. Spullen kunnen op worden opgehaald lees verder bij het dorp.. Actiedag is op: 19 mei 2018
 • Hulpkring Kerkwerve is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Protestantse Kerk Nederland en Dorpsraad Kerkwerve e.o. Wij zijn een paar maanden inmiddels bezig en hebben diverse hulpvragen mogen beantwoorden.  Mocht u vrijwilliger worden of een hulpvraag hebben kunt u bellen naar: 06-20317417 of mailen naar: Hulpkring.Kerkwerve@gmail.com

 • U kunt zich aanmelden voor de Buurtpreventiegroep  kerkwervewhapp@zeelandnet.nl
 • Heeft u ideeen of vragen aan de Dorpsraad? Mail, bel of schrijf ons. (brievenbus staat in halletje Dorpshuis)
 • Oproep: ons bestuur bestaat momenteel uit 3 leden, wij zijn dus dringend op zoek naar meer mensen die ons team willen komen versterken. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u ons mailen en/of bellen.
 • Wilt u iets plaatsen op onze Website? Stuur ons even een mailtje.

 

Dit is voor News03

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen