Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > De Dorpsraad stelt zich voor > Nieuws vanuit de Gemeente Schouwen Duiveland

Nieuws vanuit de Gemeente Schouwen Duiveland

 • Gemeente Schouwen Duiveland

Laan van st. Hilaire 2, 4301SH Zierikzee

tel. 0111-421000

E-mail: gemeente@schouwen-duiveland.nl

Website: www.schouwen-duiveland.nl

Zeeuwse Week van de Veiligheid 2018

 

De 2e Zeeuwse Week van de Veiligheid komt eraan: 8 tot en met 14 oktober. Een week waarin veiligheid in al z’n facetten centraal staat. Diverse Zeeuwse organisaties dragen hieraan bij: open dagen bij brandweerposten, het spel ‘Boef in de wijk’ van de politie, diverse activiteiten bij gemeenten, ontruimingsoefeningen, enz. Bovendien is er elke avond een kort TV-programma over veiligheid in Zeeland op Omroep Zeeland. Diverse organisaties hebben meegewerkt om vijf belangrijke veiligheidsthema’s in beeld te brengen. En natuurlijk is er volop aandacht voor veiligheid via diverse websites en sociale media.

 

Activiteiten

Tijdens de Zeeuwse Week van de Veiligheid vinden verspreid door Zeeland verschillende activiteiten plaats. Van een symposium over brandveiligheid in de agrarische sector in Kapelle, tot een ondernemersontbijt in Sluis en ontruimingsoefeningen op scholen en kinderopvanglocaties.

Het complete programma staat op www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek.

 

Zeeland Veilig Pop-Up Store naar Terneuzen
Juni 2018 bezocht de rondreizende Zeeland Veilig Pop-Up Store Tholen, nu staat alles in de steigers om begin oktober de deuren te openen in Terneuzen, aan de Arsenaalstraat 4B (voormalige Zeeman-pand). De spectaculaire officiële opening vindt plaats op maandag 8 oktober om 09.00 uur. De Zeeland Veilig Pop-up Store in Terneuzen is wekelijks geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00, en blijft open tot en met 27 oktober.

 

In de pop-up store kunnen bezoekers alles te weten komen over gevaren in huis en hoe je je daartegen kunt beschermen: met een virtual reality bril ervaren bezoekers hoe het is om in een brandend huis te staan, er wordt een vlam in de pan gesimuleerd en er zijn allerlei voorwerpen en foto’s te zien uit brandonderzoeken. Voor groepen is een rondleiding of presentatie ook mogelijk buitenom de openingstijden (aanvragen: brandveiligleven@vrzeeland.nl). De entree is gratis. 

 

TV, radio en sociale media

Veiligheidsregio Zeeland organiseert op werkdagen samen met Omroep Zeeland weer een dagelijks TV-en radioprogramma over veiligheid (wordt vanaf 18.00 uur elk half uur herhaald). Specialisten op het gebied van veiligheid van Veiligheidsregio Zeeland, Politie, GGD, Westerscheldescheldetunnel, etc. vertellen wat inwoners kunnen doen voor de eigen veiligheid. In de weken erna worden de filmpjes van 2017 nog een keer herhaald. Verder zijn er elke dag berichten in de sociale media, zowel van Veiligheidsregio Zeeland als ook van veel gemeenten en veiligheidsorganisaties. Alles met het doel aandacht te krijgen voor veiligheid en de eigen rol van de Zeeuwen (en bezoekers) hierin. En voor de informatie op www.zeelandveilig.nl en de sociale media die daarbij horen.

 

Veiligheidsquiz

We hebben een veiligheidsquiz samengesteld die vanaf 4 oktober op www.omroepzeeland.nl  te zien zal zijn. Vanuit ZeelandVeilig.nl linken wij naar deze pagina. De quiz gaat volop aandacht krijgen via sociale media en via de TV-uitzendingen van Omroep Zeeland. Mensen die de quiz invullen zien na afloop wat ze goed/fout hebben gedaan en lezen ook het goede antwoord. De resultaten van de quiz geven ons inzicht in kennis en perceptie van de Zeeuwen als het gaat om veiligheid. En daarmee kunnen we dan onze informatie op www.zeelandveilig.nl weer verbeteren.

 

Meedoen?

Ook bijdragen aan de Zeeuwse Week van de Veiligheid? Dat kan al door berichtjes over de week of over de verschillende veiligheidsthema’s te delen via je eigen sociale media of website. Volg je Zeeland Veilig al op Facebook (@Zldveilig) of Twitter (@VRZ)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hierbij willen wij u informeren dat het college heeft besloten om de ANWB bewegwijzering van wandel- en fietsroutes binnenkort weg te halen.

  De reden hiervan is de verandering in de recreatieve bewegwijzering van de laatste jaren.

  We hebben nu het fietsknooppuntensysteem en ook het wandelroutenetwerk. De ANWB routes zijn opgenomen in deze netwerken waardoor aparte bewegwijzering van de ANWB routes overbodig is geworden.

  Om meer orde te scheppen in de wirwar van routes heeft het college daarom besloten om de verouderde ANWB bewegwijzering weg te halen.

 •   Met elkaar in gesprek over…   
  De gemeente wil graag meer in gesprek met inwoners over hun ervaringen op het gebied van zorg en ondersteuning. Onlangs heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari 2015 werken we op een andere manier en we wilden weten hoe cliënten deze werkwijze ervaren. De resultaten van dit onderzoek waren positief, ook waren er enkele verbeterpunten.  
  Huishoudelijk hulp kan een belangrijke voorwaarde zijn om langer zelfstandig te wonen.  De overheid wil dat ouderen en mensen met beperking zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen huis, met hulp van anderen. Ook geven veel mensen zelf aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan moet ondersteuning zoals huishoudelijke hulp wel goed geregeld kunnen worden. Graag horen we van u hoe u dat regelt of gaat regelen.  
  Hoe doet u dat? Regelt u het zelf met familie en bekenden? Heeft u zelf huishoudelijke hulp geregeld? En hoe heeft u dit gedaan? Bent u mantelzorger en helpt u iemand met huishoudelijke hulp? Maakt u zich wel eens zorgen over hoe u zelfstandig kunt blijven wonen? Wat verwacht u van de gemeente in dit opzicht?  
  Graag gaan wij in gesprek met inwoners die willen praten over manieren om de zelfredzaamheid bij langer zelfstandig wonen te vergoten. We hopen op waardevolle input waarmee we verder kunnen.  
  Voorafgaand aan de gesprekken wordt een korte toelichting gegeven op de nieuwe werkwijze rondom huishoudelijke hulp. Vervolgens staan we aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden stil bij de veranderingen in de zorg en hoe we onze zelfredzaamheden kunnen vergroten. Daarna gaan de aanwezigen in kleine groepen in gesprek aan de hand van een aantal vragen. De inzichten van de avond wil de gemeente gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw beleid over langer zelfstandig wonen.

Een goed idee? De gemeente betaalt mee!
Innovatiesubsidie sociaal domein
De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat iedereen de kans krijgt zijn of haar leven zelf in te richten. Inwoners en organisaties hebben vaak goede, creatieve ideeën over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen wat makkelijker en leuker kunnen maken. Samen met anderen zetten ze activiteiten op om ouderen en mensen in hun dorp of wijk die hulp nodig hebben te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan buurthulp, samen aan tafel of een app voor het vinden van een maatje. Met dit soort initiatieven kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en hebben mensen met een beperking minder professionele hulp nodig.
We willen graag we dat inwoners elkaar opzoeken en helpen als dat nodig is, zodat buren niet vereenzamen en niemand er alleen voor hoeft te staan. We willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het dorp of de buurt, zodat het voor alle inwoners, jong en oud, leuk en leefbaar blijft. Samen voor elkaar!
Om te stimuleren dat mensen met deze goede ideeën deze kunnen omzetten in daden geeft de gemeente subsidie. Inwoners, bedrijven of organisaties met een goed idee op het gebied van zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag waarmee ze hun idee waar kunnen maken. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?  U werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk of u bent een particulier;  u heeft een vernieuwend idee voor een product of dienst op het gebied van zorg of ondersteuning;
 met uw idee is minder dure zorg of ondersteuning nodig;
 u heeft onvoldoende middelen om het idee zelf te realiseren;
 u heeft ook gezocht naar andere vormen van financiering zoals crowdfunding, sponsoring of andere subsidies;
 u heeft een goed onderbouwd projectplan en bent bereid dit mondeling toe te lichten.
Alle voorwaarden zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl/inwoner.
Hier vindt u ook een aanvraagformulier.
Hoe ziet een goed idee eruit? Belangrijk is dat het idee er voor zorgt dat iedereen mee kan doen. Het idee is vernieuwend en zorgt ervoor dat mensen in staat zijn het heft in eigen hand te (blijven) nemen, ondanks een beperking, hoge leeftijd of problemen. Ook ideeën die voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden komen in aanmerking. Het doel: door het goede idee hoeft minder gebruik gemaakt te worden van professionele zorg, zoals thuiszorg of jeugdhulp. Met andere woorden; uw goede idee zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en zich weer betrokken voelen bij hun dorp of buurt.
Inmiddels zijn er al op veel plekken goede ideeën ontstaan. Kijk voor inspirerende voorbeelden eens op: http://www.stichtingclip.nl/volkstuin/ http://www.oranjefonds.nl/projectenlijst
Een goed idee: iedereen doet mee!!

 

 

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Vloedstraat 21, 4321 AM, Kerkwerve      

Email: Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 46223863

Website: www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Politie Lokaal 0900-8844

Hulpkring Kerkwerve 06-20317417

Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9, 4301 VD Zierikzee tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zaterdagmiddag 10 april houden wij een voorjaarsbingo.
Iedere dorpsbewoner is van harte welkom om hieraan mee te doen. We beginnen om 16.30 uur maar kinderen kunnen om 16.00 uur al aan de bingo. 
U moet zich wel van te voren aanmelden voor dit online evenement bij het secretariaat, het liefst via de mail, eventueel kunt u ook bellen of appen. Het is ook mogelijk om u aan te melden via onze Facebookpagina.
Graag uw naam, adres en ook het aantal personen opgeven dat wil gaan bingoën.
Vrijdag 9 april kunt u een tasje ophalen bij het dorpshuis waar uw bingokaarten inzitten en..... wat versnaperingen.
Dit alles wordt u aangeboden door de dorpsraad.
Rest van de informatie volgt nog via Facebook, de Website en........ in uw brievenbus.
Dus... noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tot Bingo!
 
 • Van 22 tot en met 26 maart 2021 werkt KWS Infra bv in opdracht van de Provincie Zeeland aan de Heuvelsweg (N655) bij Kerkwerve. Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.Op de Heuvelsweg wordt het asfalt hersteld en op de rotonde bij Kerkwerve wordt de asfaltdeklaag vervangen. Hiervoor gebruiken we een asfaltmengsel dat voor 50% uit herbruikt asfalt bestaat. Door het werken met circulair asfalt wordt CO2-uitstoot bespaard. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan gedeeltelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Bekijk de werkzaamheden op https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=79804. Eventueel kan data schuiven vanwege weersomstandigheden.
 • Het bestuur heeft versterking gekregen, daar zijn wij erg blij mee. De nieuwe leden stellen zich voor. U kunt dit vinden onder: De Dorpsraad stelt zich voor. 
 • Update bestuurssamenstelling: Helaas gaan twee bestuursleden ons verlaten dus...... hierbij een oproep voor nieuwe bestuursleden. Wie komt ons team versterken?
 • De opening van de sportkooi zal in het voorjaar plaatsvinden. Uiteraard kan men er nu al voetballen en basketballen. En we zien dat daar goed gebruik van wordt gemaakt!
 • Er is een werkgroep gevormd van personen uit de dorpsraad en anderen inwoners uit Kerkwerve die zich gaan buigen over een dorpsvisie. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest en achter de schermen wordt er hard gewerkt.
 • Vanwege het hele corona gebeuren zijn er veel activiteiten niet door gegaan, vandaar ook dat u de activiteit Thuis in de kern en de openbare vergadering hebt gemist. Maar wij zitten niet stil. U heeft rond de kerstperiode een tasje mogen ontvangen en een nieuwsbrief.

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen